Hiệp Hội

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HIỆP HỘI SẢN XUẤT VÀ KINH LỤA NHA XÁ

        Ngày 21 tháng 01 năm 2015, tại Hội trường Nhà Văn hóa thôn Nha Xá (xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên), Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh lụa Nha Xá đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là nội dung nằm trong dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể lụa Nha Xá cho sản phẩm lụa của xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam” do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và Kiểm định, Kiểm nghiệm chủ trì thực hiện. Về dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tiến, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Văn Lực, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Duy Tiên; đại diện Phòng Công thương, Phòng Nội vụ huyện Duy Tiên; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã Mộc Nam và 72 đại biểu là các hộ sản xuất và kinh doanh lụa trên địa bàn xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Chủ tịch HĐND huyện trao Quyết định thành lập  Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh lụa Nha Xá cho đại diện của Hiệp hội

      Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh lụa Nha Xá là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của những đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh lụa Nha Xá, được thành lập theo Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên, Hiệp hội thành lập trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết, hợp tác hỗ trợ nhau trong sản xuất và kinh doanh mang nhãn hiệu tập thể “Lụa Nha Xá”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại đại hội

       Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng, Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh lụa Nha Xá được thành lập và đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của làng nghề, vì đây là sản phẩm truyền thống của địa phương cần phải được nhà nước bảo hộ thương hiệu. Việc nhãn hiệu tập thể “lụa Nha Xá” đăng kỳ bảo hộ sở hữu công nghiệp dưới dạng nhãn hiệu tập thể sẽ giúp cho sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trường, thúc đẩy sự phát triển kinh tế hộ gia đình và bảo vệ lợi ích hợp pháp của các hội viên, qua đó góp phần tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống của người lao động. Tuy nhiên, để hiệp hội ngày càng phát triển, trong quá trình sản xuất và kinh doanh mỗi thành viên của hiệp hội phải tuân thủ chặt chẽ điều lệ của hiệp hội, đặc biệt là quy trình sản xuất để sản phẩm lụa Nha Xá được đông đảo người tiêu dùng biết đến và ngày càng đứng vững trên thị trường…

      Đại hội đã thảo luận, nhất trí thông qua Điều lệ hiệp hội; Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; Phương hướng hoạt động của hiệp hội và bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 -2010, gồm 05 đồng chí, Ban Kiểm tra của Hiệp hội gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tiến Quảng được bầu làm Chủ tịch của Hiệp hội.